…..HOEVEEL …TIJD… REST.. MIJ….. NOG?….

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright
Their frail deeds might have danced in a green bay,
Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,
And learn, too late, they grieved it on its way,
Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on the sad height,
Curse, bless me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.

Dylan Thomas, 1951 (1914-1951)

 

Vertaling door Arie van der Krogt

Verdwijn niet zomaar in de zoete nacht,
Licht op en vlam wanneer je ouder wordt;
Vecht, vecht, omdat het licht niet sterven mag.

De wijze, voor wie straks het duister wacht,
Omdat geen licht meer bliksemt uit zijn woord,
Verdwijnt niet zomaar in de zoete nacht.

De goede man, die aanspoelt en die dacht:
Hier in de baai dansen mijn deugden voort,
Vecht, vecht, omdat het licht niet sterven mag.

De wilde, die met zang de zon aanbad,
En te laat zag, dat dat zijn baan verstoort,
Verdwijnt niet zomaar in de zoete nacht.

De dappere, haast dood, die blind nog zag
Met ogen stralend als een meteoor,
Vecht, vecht, omdat het licht niet sterven mag.

En u, mijn vader, door mij zo geacht,
Vloek, zegen mij met tranen, maar vecht door.
Verdwijn niet zomaar in de zoete nacht.
Vecht, vecht, omdat het licht niet sterven mag.

laet het kostelyckst van al u niet roekeloos ontslippen, da’s de tyd die snel gaet glippen, zonder dat hy keeren zal.

Olieverf op canvas 1.20 x 1.00. stilstaande klokjes van het gehele gezin

 de tijd 4.

de tijd 5.

 memento mori kastje 1.

Laet ’t kostelyckst van al u niet roekeloos ontslippen 4.

westertoren met de correcte tijd en het welklinkende carillon

Uit de tijd

Antonia Berkelmans

19-08-1914  10-06-99

de tijd is de oever van de geest 

linosnede

laet ’t kostelyckst van al u niet roekeloos ontslippen 3.

gezien langs de gracht

de tandeloze tijd

de tijd en de klokkenmaker

Volkskrant, eind maart 2024

tand des tijds

de tandeloze tijd

alles stroomt 1

alles stroomt 2

de tandeloze tijd

klokken die ik o.a. zag op de biennale in Venetie, klik hieronder

hieronder zie je klokken uit de amsterdamse school-periode

museum ‘het schip’, amsterdam 

Expositie in Amsterdam van Hester Oerlemans, ’ticking’, 2024. Muren vol herinneringen aan de klokken die zij tijdens haar vele reizen heeft gezien.

te